Others

3-(5-Bromothieno[3,2-b]thiophen-2-yl)-2-cyanoacrylic acid

3-(5-Bromothieno[3,2-b]thiophen-2-yl)-2-cyanoacrylic acid

4,7-Dibromo-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-c]pyridine

4,7-Dibromo-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-c]pyridine

9-Benzyl-9H-carbazole-3-boronic acid pinacol ester

9-Benzyl-9H-carbazole-3-boronic acid pinacol ester

Dichlorotetrakis[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl)phenyl]diiridium(III)

Dichlorotetrakis[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl)phenyl]diiridium(III)